Ndarja e kohës në javë

11/11/2021 admin 0

Allahu i madhëruar, sikurse është Krijuesi i botës materiale, po ashtu është dhe Krijuesi i kohës. Ai me krijimin e diellit ndau ditën nga nata […]

Dhikri e dëbon shejtanin

08/11/2021 admin 0

Allahu thotë: “Atij që shmanget nga Këshilla e të Gjithëmëshirshmit (Kurani), Ne do t’ia caktojmë një djall, që do t’i bëhet shok i pandashëm.” Zukhruf […]