Inagurohet Xhamia më e re në Tiranë

Inagurohet Xhamia më e re në Tiranë, ajo e Saukut.

Xhamia e re e Saukut, u ndërtua me ndihmën dhe kontributin e shtetit të Kuvajtit.