A është e vërtet nëse lexojmë suren El Xhin në atë vend zbresin xhindët? – Dr. Imam Ahmed Kalaja

Pyetje: A është e vërtet se nëse lexojmë suren El Xhin në një vend aty në atë vend zbresin xhindët?

Përgjigje: Jo kjo nuk është e vërtetë, nuk ka lidhje fare janë gënjeshtra sajesa që i shpikin mëndjelehtët.

Dr. Imam Ahmed Kalaja