Dhikri e dëbon shejtanin

08/11/2021 admin 0

Allahu thotë: “Atij që shmanget nga Këshilla e të Gjithëmëshirshmit (Kurani), Ne do t’ia caktojmë një djall, që do t’i bëhet shok i pandashëm.” Zukhruf […]

Koncepti i pastrimit të shpirtit

07/11/2021 admin 0

“Tezkijetun-nefs” apo pastrimi i shpirtit është fjali e përbërë nga dy fjalë: Et-tezkijetu (pastrimi), që në kuptimin gjuhësor është paskajorja (infinitivi) e foljes “zek-ka –juzek-ki […]

Martesa dhe rëndësia e saj

04/11/2021 admin 0

Allahu, nëpërmjet Islamit (me këshillat, rregullat e mësimet e tij) ka rregulluar jetën e njerëzve në përgjithësi, në çdo aspekt, si: në aspektin individual, familjar, […]