Nuk do të bëhet Kijameti derisa të ndalohet Haxhi! A është shenjë ndalimi haxhit gjatë pandemisë? – Dr. Imam Ahmed Kalaja

Nga shenjat e Kijametit që ka njoftuar Profeti Muhamed (paqja Zotit qoftë mbi të) thotë: “Nuk do të bëhet Kijameti derisa të ndalohet Haxhi.”
Këtu bëhet fjalë në hadith për ndalime të përkohshme, dhe nuk bëhet fjalë për ndalim deri në Ditën e Kijametit.
Dhe ngjarja si kjo që ndodhi përshembull me pandeminë. Nuk ishte se u ndalua plotësisht, pasi besimtarët e Arabisë Saudite kanë bërë haxh edhe në kohën e pandemisë, ndërsa bota ishte e kufizuar.

Profeti Muhamed (paqja Zotit qoftë mbi të) ka thënë do të ndalohet, për shkak të luftrave ose për shkak të sëmundjeve, por jo që do të ndalohet plotësisht, sepse haxhin do ta vazhdojnë edhe njerëzit në kohën e Isait (paqja qoftë mbi të). Sepse Isai (paqja Zotit qoftë mbi të) kur të zbresi në tokë, një nga detyrat që do të bëjë është bërja e haxhit.

Vijon më posht…

Kliko këtu për të parë videon