Ftohja dhe mos ndihmesa midis njerëzve në momente vështirësie, nga shenjat e Kijametit! A jemi në këtë kohë?

Nga shenjat e Kijametit është dhe ftohja, mos ndihmesa midis njerëzve në momente vështirësie!
Ka thënë Profeti Muhamed (paqja Zotit qoftë mbi të) pasi e pyeti një burrë dhe i tha: “O i Dërguari i Allahut, kur do të bëhet Kijameti?” Profeti Muhamed (paqja Zotit qoftë mbi të) tha: Dijen se kur do të bëhet e di vetëm Allahu Zoti im, dhe nuk ia ka treguar askujt se kur do të ndodhë, por do t’ju jap disa shenja.”

Dhe filloi Profeti Muhamed (paqja Zotit qoftë mbi të) të flasi për shenjat e Kijametit. Transmetuesi thotë: “Dhe përmendi prej tyre, do ti pllakosi njerëzit një ftohje midis njëri-tjetrit, sa që nuk do të njohin njëri-tjetrin.”
Kanë thënë se, një kuptim është se jeta dhe koha do të zhvillohen shumë shpejt dhe nuk do të kenë kohë të njohin njëri-tjetrin.

Vijon më poshtë…

Kliko këtu për të parë videon