Komandanti portugez që tentoi të vjedhë varrin e Muhammedit a.s. U përball me diçka shkatërruese!

Historia shënoi disa tentime për ta sulmuar varrin e Profetit Muhamed (paqja Zotit qoftë mbi të).
Prej këtyre tentimeve për ta vjedhur trupin e Profetit (paqja Zotit qoftë mbi të) në vitin 557 hixhër ose në vitin 1513, si dhe përpjekjet për ta shkatërruar ose zbuluar varrin e Profetit Muhamed (paqja Zotit qoftë mbi të).

Sikurse qe përpjekja e Rinodit në vitin 578 hixhër, gjithashtu edhe hixhazi ishte kërcënuar dy herë për pushtimin e dy Xhamive të shenjta nga portugezët, në mes të viteve 1510-1513 dhe 1517-1520. Përpjekja e cila ndodhi në vitin 1513 për vjedhjen e trupit të Profetit (paqja Zotit qoftë mbi të), ishte operacioni më i madh i cili dështoi nga një mrekulli Hyjnore.

Ajo që të bën të çuditesh, është se muslimanët nuk e regjistruan këtë përpjekje dhe dështimin e saj në historinë e tyre.

Vijon më poshtë…

Kliko këtu për të parë videon