Nëse shohim në ëndërr sikur njerëzit vdesin! – Dr. Imam Ahmed Kalaja

Mos e oriento jetën tënde me ëndrra, jeto realitetin dhe lëri ëndrrat në punën e vet.

Ëndrrat janë tre llojesh

Ëndrra të qeta, të thjeshta, të qarta dhe të pastra që po të jep Zoti një mesazh.

Ëndrra të frikshme të gjata dhe të pafund, dhe këto janë nga shejtani që të trembesh dhe frikësohesh.

Dhe ëndrra të cilat kanë të bëjnë me jetën e njeriut në përditshmërinë e tij.

Këto dy të fundit nuk komentohen, ndërsa e para komentohet.

Pra, nëse sheh që njerëzit vdesin, mos u shqetëso se asnjëri prej tyre nuk ka për të vdekur, vetëmse kur ta ketë shkruar Allahu Krijuesi i gjithësisë.

Kliko këtu për të parë videon