Shkolla nga tirana mbledh të ardhura për resturimin e shkollës në Afrikë

Shkolla Jopublike “Hafiz Ibrahim Dalliu” me të ardhurat
e aktiviteteve sociale janë solidarizuar me restaurimin
e një nga shkollave në Afrikë.

Statusi i shkollës: Të ardhurat e mbledhura nga panairi
i sivjetshëm ushqimor i organizuar pranë shkollës sonë
shkuan për rimerimetimin dhe rregullimin e një shkolle
në Niger, Afrikë! Falenderojmë me mirënjohje prindërit
që kontribuan, nxënësit dhe mësuesit tanë si dhe gjithë
pjesëmarrësit për mbështetjen dhe mundësimin e realizimit të projektit!

Shkolla