Sa është afati i mesteve? – Dr. Imam. Ahmed Kalaja.

Pyetje: Sa është afati i mesteve?

Përgjigje: Falënderimi i takon Allahut. Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të Dërguarin e fundit të Allahut, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata që ndjekin rrugën e tij deri në Ditën e Gjykimit. Afati  është njëzet e katër orë nga mesti i parë, mund të marësh abdest sa herë të duash dhe të fërkosh mbi çorape etj. Ahmed Kalaja.