Ngjarja e 2 njerëzve të varfër! Njëriu ju lut Zotit për pasuri ndërsa tjetri ju lut mbretit!

Njëriu ju lut Zotit për pasuri ndërsa tjetri ju lut mbretit!

Shpesh herë njerëzit i frikësohen rriskut, mendojnë se mos mbesin të varfër! Por njeriu duhet të bëjë sebebet dhe ta lusë Krijuesin për rrisk, sepse Krijuesi i qiejve dhe i tokës ka në dorë pasurin.

Tregohet se kishin qenë dy të varfër, njëri prej tyre i lutet Krijuesit të Madhëruar duke i thënë: “O Zoti im! Më furnizo due më begato! Ndërsa i dyti i lutte mbretit duke e thirrur: O mbret, më ndihmo dhe më furnizo!

Për më shumë ndiqni videon e mëposhtme!