NËSE SHIHET NË ËNDËRR BALTA

Balta komentohet në disa forma.

Kush e sheh veten në ëndërr duke ngrënë baltë të pjekur ajo aludon apo sinjalizon për përgojimin që u bën ai njerëzve.

E, nëse sheh se po e lyen shtëpinë e tij me baltë apo me gëlqere, ajo aludon për pikëllimin që do ta kaplojë. Kush e sheh veten në ëndërr duke ecur nëpër baltë ,ajo aludon pikëllim dhe shqetësim. E, nëse e sheh veten duke ngrënë baltë, atëherë kjo aludon për një pasuri që ai do të fitojë. Thuhet gjithashtu se aludon edhe sëmundje.

E, nëse sheh se ka ruajtur apo ka vendosur zall në një enë, ajo aludon ruajtjen e një pasurie për familjen e tij.