NËSE SHIHEN NË ËNDËRR TË DEHURIT

Të dehurit, çfarëdo Iloji qofshin, komentohen në disa forma. Nëse shihet në ëndërr një i dehur, kjo komentohet si arritje e pasurisë (haram) dhe si mangësi në namaz. Gjithashtu, thuhet se kush e sheh veten të dehur në ëndërr jo me diçka që deh, kjo komentohet si rrezik, frikë e madhe dhe