Modestia në veshje

Kjo nuk do të thotë që të veshim rroba të grisura dhe të vjetra.

Kur një burrë shkoi te Profeti [paqja Zotit qoftë mbi të] dhe i tha: “Unë dua të vesh rroba të bukura, a është kjo prej mëndjemadhësisë?” Profeti [paqja Zotit qoftë mbi të] ia ktheu: “Zoti është i bukur dhe e do bukurinë”.

Pra muslimanit i kërkohet të vishet bukur dhe të jetë modest në të njëjtën kohë. Mund të vishesh bukur nëse dëshiron, por të mos e bësh këtë për t’u dukur dhe për mëndjemadhësi, pasi Profeti [paqja Zotit qoftë mbi të] thotë: “Një njeri duke u krekosur me rrobën e bukur që kishte veshur, Zoti urdhëroi tokën ta përpijë…”