Kush është Karuni, njeriu i pasur që e ka përmendur Zoti në Kur’an! Ngjarja që duhet marrë mësim!

Ngjarja që duhet marrë mësim!

Kush është Karuni, njeriu i pasur që e ka përmendur Zoti në Kur’an! Ngjarja që duhet marrë mësim!
Çdo mirësi e kemi nga Krijuesi, pasuria e qiejve dhe e tokës dhe e gjithçkaje tjetër i përket vetëm Krijuesit. Pasuria që ne përdorim është thjesht një dhuratë, provë dhe një testim për të parë se si ne do e shfrytëzojmë atë, sepse në botën tjetër kjo pasuri mbetet përsëri këtu.

Historia botërore ka njohur shumë njerë që kanë lënë gjurmë për mirë ose për keq. Karuni ka qenë një ndër njerëzit e pasur që është përmendur në Kuranin Famëlartë. Karuni ishte nga populli i Musait dhe ai e shtypte atë popull!

Për më shumë ndiqn videon e mëposhtme!