Kështu është kjo jetë

Marcus Aurelius, i cili është njëri ndër burrat më të mëdhenj të sunduesve në mbretërinë romake, thotë: “Sot do të takohem dhe do të pres njerëzit që flasin shumë dhe vetjakët mohues, por nuk do të mbetem i mahnitur, e as i shqetësuar, pasi kurrë s’e përfytyroj që bota të mbetet pa këta!”

Mos u habit nga të këqinjtë ndonëse janë të shumtë, por habitu nga bamirësit ndonëse janë pakicë.

Aristoteli ka thënë: “Me të vërtetë, njeriu shembullor është ai që gëzohet kur bën mirë, e turpërohet kur ia kthejnë të mirën, sepse ofrimi i mëshirës dhe butësisë të lartëson, kurse pranimi i mëshirës dhe butësisë është argument i dështimit.”

Dora qe rri lart është më e mirë se dora që shtrihet poshtë” (hadith). Dora që rri lart është ajo që jep, e dora që rri poshtë është ajo që merr.