Fjalori i Termave Islame

Qëllimi i krijimit të këtij fjalori islam është lehtësimi i të kuptuarit të teksteve fetare islame ku përdoren këto fjalë.

Këto fjalë përdoren nga pamundësia e përkthimit fjalë për fjalë në shqip.