Çfarë mund të bëjë depresioni dhe hidhërimi

Dr. Russell Cecil nga Instituti i Mjekësisë në Universitetin e Cornell-it ka vendosur katër shkaqe të shtrira për artritisin: 1- Mosmarrëveshjet bashkëshortore
2- Vështirësitë financiare dhe shqetësimi 3- Vetmia dhe shqetësimi 4- Mëria dhe mllefi. Dr. William Mark Gaungil, duke ligjëruar para Federatës Amerikane të Dentistëve, tha: “Ndjenjat jo të gëzueshme si shqetësimi dhe frika, mund të ndikojnë shpërndarjen e kalciumit në trup dhe si rrjedhojë prishjen e dhëmbëve.”