Aparatura Dentare – Imami Ahmed Kalaja: Dhurata jonë për të burgosurit.

Nuk është hera e parë që myslimanët e xhamiave të tiranës solidarizohen duke kontribuar për shtresat në nevojë, siç ishte dhe rasti i fundit ku pas apelit të
lëshuar në “News 24” nga shoqata humanitare

“Një botë për një zemër” dhe në kohë rekord u grumbulluan afro 16 mijë euro ndihmë financiare për blerjen e kompletit të ri të instrumentave për Kardiokirurgjinë e Pediatrisë, që prej vitesh punonte me mjete kirurgjikale të amortizuara.

Dhurata jonë për të burgosurit. Së shpejti për institucionin e burgut. Tha Imami në faqen e tij.