Këngët (koret) e hyrive dhe grave të kësaj bote në Xhenet

Një nga mrekullitë e banorëve të Xhenetit kur të futen në të janë dhe koret e hyrive dhe grave të Xhenetit.

Ndërkohë që aty dëgjohën dy kore: Kori I hyrive të Xhenetit,  dhe kori I gravë të kësaj botë që kanë merituar Xhenetitn.

Hyrijet  e Xhenetit në korin e tyrë thonë: Në jemi të përjetshme  dhe nuk e kemi njohur ndonjëherë vdekjen, ne jemi të kënaqura  dhe asnjëhërë nuk mërzitemi, ne jemi të njoma  dhe të buta  dhe asnjëhërë nuk plakemi.

Përgjigjën gratë e kësaj botë me korin e tyre  dhe ju thonë: Ne jemi ato që jemi falur  dhe ato gratë e Xhenetit nuk e kanë provuar ç’është falja, ne jemi ato që kemi agjëruar  dhe gratë e Xhenetit nuk e kanë provuar se ç’është agjërimi, ne jemi ato që kemi shpenzuar  dhe gratë e Xhenetit nuk e kanë provuar të  japësh  sadaka, në jemi ato të cilat kemi adhuruar  dhe ju nuk e keni adhuruar Zotin me sprova.

Thotë Nëna e besimtarëvë Aishja r.a. padyshim që kënga e grave të kësaj bote në Xhennet është më ë fortë se kënga e hyrijeve të Xhenetit.